Get Adobe Flash player


National Holistic นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพเส้นผมที่ดีในอนาคต สุขภาพเส้นผมที่ดีเกิดขึ้นได้เมื่อคุณใส่ใจ
NHI (National Holistic & Hair Institute ) เป็นสถาบันแห่งแรกที่วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาต่างๆ ของสุขภาพเส้นผม โดยห้องปฏิบัติการ PATHLAB (ADL) ประเทศออสเตรเลีย
ปัญหาสุขภาพเส้นผมของผู้หญิงและผู้ชายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อวัยเริ่มมากขึ้น ก็จะเกิดปัญหาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ผู้ชายก็จะเกิดปัญหาเส้นผมบนศีรษะเริ่มถอยหล่นไปด้านหลัง ผมเริ่มน้อยลง จากผมเส้นใหญ่ก็เริ่มเล็กลงๆไปเรื่อย ส่วนผู้หญิงก็เริ่มผมเริ่มบางลงเรื่อยๆ เกิดรอย เหี่ยวย่นบนใบหน้า วัยทอง ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ปัญหาสุขภาพเส้นผมสามารถป้องกันได้ ถ้าใส่ใจสุขภาพเส้นผม และรู้ต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเส้นผมของแต่ละบุคคล ปัญหาสุขภาพเส้นผมถ้าไม่ได้รับการป้องกันก่อนเกิดปัญหา หรือถ้าไม่ได้รับการดูแล แก้ไขปัญหาจากสาเหตุโดยด่วน ก็จะทำให้ปัญหาเส้นผมทั้งหญิงและชายนั้นแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขได้ช้าลง
ในปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปฏิบัติการ PATHLAB (ADL) เรามาทำความรู้จักกับปฏิบัติการนี้กัน
ADL (Age Diagnostic Laboratories) เป็นห้องปฏิบัติการวินิจฉัย โดยมุ่งเน้นการทดสอบฮอร์โมนที่สำคัญทางชีวภาพของสรีรวิทยาในแต่ละบุคคลที่มีนักวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการแรกที่นำเสนอการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย และปัสสาวะ มีความหลากหลายโดยเฉพาะการทดสอบจีโนมิก (Genomics) เป็นเทคโนโลยีล่าสุด การทดสอบน้ำลายและปัสสาวะเป็นการวัดฮอร์โมน Unbound ฮอร์โมนส่วนใหญ่จะผูกพันกับโปรตีนมีผลผูกพันในร่างกายที่ควบคุมกิจกรรมของฮอร์โมน Unbound ฮอร์โมนฮอร์โมนที่ใช้งานในร่างกายขณะที่ไม่ผูกพันกับโปรตีน ไม่สามารถติดต่อกับตัวรับและมีผลต่อกิจกรรมของฮอร์โมนส่งผลต่อการเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติจากฮอร์โมน
ปัญหาผมร่วง ผมบางและหนังศีรษะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การดูแลผมร่วง ผมบางต้องหาสาเหตุให้เจอและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการตรวจเช็ดระดับฮอร์โมน(Hormonal profile)ฮอร์โมนมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกาย ดูว่าเราบกพร่องฮอร์โมนตัวไหนที่มีผลเกี่ยวข้อง ต่อสุขภาพของเส้นผม และสุขภาพองค์รวม เช่น ฮอร์โมนแห่งความอ่อนวัยหรือโกรธฮอร์โมน(Growth hormone) ฮอร์โมนแห่งความเครียด(Cortisol) ฮอร์โมนเพศ(Steroid and Thyroid hormones) ไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ฮอร์โมนนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลปัญหาผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยในการรักษาสมดุลของฮอร์โมน และทดแทนฮอร์โมนที่เกิดความบกพร่องโดยใช้ฮอร์โมนฟอร์มธรรมชาติ( Bio-identical hormone) การใช้ธรรมชาติบำบัดโดยการแนะนำการบริโภคที่ถูกวิธีที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของฮอร์โมน และเป็นประโยชน์ในการ จัดอาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ เฉพาะบุคคล(Personalized vitamtns and minerals) เพื่อรับเฉพาะสารที่ร่างกายต้องการจริงในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากจะทำให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงและทดแทนขึ้นใหม่แล้วยังช่วยให้สุขภาพองค์รวมมีสุขภาพ ที่ดีขึ้นด้วย