Get Adobe Flash player


ฮอร์โมนจากน้ำลาย : สารเคมีที่จำเป็นต่อชีวิต
(Salivary Hormones : Essential Chemicals For Life)

ในปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก ทางสถาบัน ดูแลเส้นผม และ หนังศีรษะ NHI มีวิธีการดูแลแก้ไขปัญหาผมร่วง ผมบางและหนังศีรษะ โดยการ วิเคราะห์ ฮอร์โมนจากน้ำลายที่ให้ผลที่แม่นยำและละเอียดอ่อนซึ่งต่างจากการตรวจฮอร์โมนจากกระแสเลือด โดยการวิเคราะห์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก Age Diagnostic Laboratories (Pathlab ) ประเทศออสเตรเลีย การวิเคราะห์ฮอร์โมนจากน้ำลายเป็นการตรวจระดับของฮอร์โมน ที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด หรือฮอร์โมนที่ไม่ยึดติดกับโปรตีน และเป็นฮอร์โมนออกฤทธิ์ต่อร่างกายการเก็บตัวอย่างทำได้สะดวกไม่เจ็บปวดและไม่เครียดสามารถทำได้ส่วนตัวที่บ้าน และเก็บได้ในเวลา 24 ชั่วโมง และหลายเวลา ปัญหาผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำงานฮอร์โมนในกลุ่มสเตอรอยด์ และไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นต้น

การเก็บตัวอย่างจากน้ำลายสามารถเก็บตัวอย่างได้เองที่บ้าน โดยทางสถาบัน NHI จะเตรียมอุปกรณ์และแนะนำขั้นตอนในการเก็บอย่างถูกต้องให้ หลังจากเก็บเรียบร้อย นำส่งกลับเพื่อนำส่งเช็คที่สถาบัน Age Diagnostic Laboratories (Pathlab) ประเทศออสเตรเลียใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะ รวมทั้งสุขภาพองค์รวมที่ส่งผลต่อร่างกาย เมื่อทราบถึงปัญหาแล้วจะมีการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อรับการแก้ไขได้ถูกต้องควบคู่กับการดูแล โดยผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติหลากหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการหลุดร่วงของเส้นผม เร่งฟื้นฟูเซลล์รากผมใหม่ เพิ่มปริมาณเส้นผมใหม่ให้หนาขึ้นและแข็งแรงมากกว่าเดิมสเตอรอยด์ฮอร์โมน (Steroid hormone)
มีผลอย่างไรต่อปัญหาผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะ

ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไต ไต รังไข่ และอัณฑะ ได้แก่Estrone,Estradiol,Estriol,ProgesteroneTestosterone,DHEA,DHT,Cortisol,Androstenedione,Melatonin และGrowth Hormone,Thyroid Hormone จะถูกนำมาพิจารณาในการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุถึง ปัญหาผมร่วง ผมบาง และปัญหาที่เกิดจากหนังศีรษะเช่น เป็นรังแคเรื้อรัง สะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนถ้ามากหรือน้อยเกินไปจากที่ควรจะเป็นอาจทำให้แสดงอาการของผมหลุดร่วง การตรวจวิเคราห์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องในที่สุด

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบปัญหาเรื่องผมร่วง ผมบาง และปัญหาหนังศีรษะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง ซึ่งการที่จะบอกว่าผมร่วงนั้นต้องมีหลักการที่แน่นอนนั้น ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่มีต่อเส้นผม เริ่มตั้งแต่การขาดThyroid Hormone หรือปัญหาจากระดับ Growth Hormone ที่ลดระดับลงในวัยเริ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป พบว่าผมจะแห้งเปราะ ผมที่เส้นหนากลับเริ่มเล็กลง บางลง และขาดความเงางาม สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาผมร่วง ผมบางบริเวณกลางกระหม่อม มักจะเกิดจากการขาดฮอร์โมน Testosterone หรืออาจมีฮอร์โมน DHT มากเกินไป ส่วนในผู้หญิงมักเกิดจากระดับของฮอร์โมน Androgen สูง และระดับของฮอร์โมน Estrogen เและ Progesterone ต่ำ รวมทั้งปัญหาจากฮอร์โมน Cortisol เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ผลิตโดยต่อม Adrenocortex ที่อยู่เหนือไตของเรา ถ้าหลั่งออกมาน้อยเกินไป จะส่งผลให้มีการชดเชย โดยการเพิ่มการสร้างของฮอร์โมน DHEA และTestosterone ซึ่งมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติ ทำให้เกิดผมร่วงตามมา ในกรณีที่ฮอร์โมน

Cortisol หลั่งมากเกินไปในเวลานอนจะเป็นการรบกวนการหลับลึกแล้วยังส่งผลทำให้ฮอร์โมนของเราไม่สมดุล ภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ ทำให้ศีรษะล้าน ต่อมลูกหมากโต

การปวดปัสสาวะในตอนนอน ส่วนผมร่วงเป็นหย่อมอาจเกิดจากการขาดฮอร์โมน ACTH,Cortisol หรือ Thyroid อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน DHEA

Skin&Hair Disoder การทดสอบทางผลแล็ปที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาผมร่วง ผมบาง และหนังศีรษะ

 • Dermatitis & Psoriasis (โรคผิวหนังอักเสบ&สะเก็ดเงิน)

 • ALCAT Food Sensitvity Test (ตรวจสอบอาหารที่มีผลต่ออาการของโรค)

 • Coeliac Test (ตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติต่อสารกลูเตน)

 • Essental Fatty Acid Test (ตรวจสอบกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย)

 • LgE & LgG Allergy Panel (ตรวจสอบสารภูมิแพ้ที่มีต่ออาการของโรค)

 • Hair Loss (การทดสอบฮอร์โมนที่ส่งผลต่อปัญหาผมร่วง)

 • Adrenal Function Test (ตรวจสอบการทำงานต่อมหมวกไต)

 • Thyroid Hormore Test (ตรวจสอบการทำงานของต่อมไทรอยด์)

 • Female & male Hormore Test (ตรวจสอบระดับฮอร์โมนเพศหญิง,ฮอร์โมนเพศชาย)

 • Growth Hormore Test (ตรวจสอบการทำงานฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต)

 • Copper,Magnesium & Zinc (ตรวจสอบปริมาณ Copper,Magnesium & Zinc)

 • Mineral & Metal Screen (ตรวจโลหะหนักที่สะสมในร่างกาย ถ้ามีความเป็นพิษสะสมทำให้ผมร่วงได้)

 • Sleep Profile (ตรวจสอบฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการนอนหลับ)

  การสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศอย่างปลอดภัย ไม่ใช่แค่การรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมเท่านั้น ความสำคัญอยู่ที่การหาสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนสูงหรือต่ำ

  การรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมที่ถูกต้องและปลอดภัยจะช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมน